Eve of the Fast of St. James

This year is celebrated in:: 2023-12-10

Ս. Հակոբ Մծբնա հայրապետի պահքի բարեկենդանը նշվում է սրբի տոնից 6 օր առաջ, քանի որ տոնին նախորդում է հնգօրյա պահոց շրջան՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին:

 

This feast has been and will be on the following dates

2030-12-08 Eve of the Fast of St. James

2029-12-09 Eve of the Fast of St. James

2028-12-10 Eve of the Fast of St. James

2027-12-12 Eve of the Fast of St. James

2026-12-06 Eve of the Fast of St. James

2025-12-07 Eve of the Fast of St. James

2024-12-08 Eve of the Fast of St. James

2023-12-10 Eve of the Fast of St. James

2022-12-11 Eve of the Fast of St. James

2021-12-12 Eve of the Fast of St. James

2020-12-06 Eve of the Fast of St. James

Contact us

5, Samghebro St., 0105 – Tbilisi, Georgia
Phone: +995322724111
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ©2024 Վիրահայոց թեմ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են